Educatief theaterproject voor Basisscholen en eerstejaars Voortgezet Onderwijs leerlingen

Het educatief project Kinder- en Jeugdburgemeester richt zich op alle leerlingen in Den Haag en specifiek de leerlingen met verschillende achtergronden en culturen, die veelal niet of nauwelijks in aanraking komen met culturele uitingen of de dagelijkse functies van het stadhuis in de leeftijd van gemiddeld 10 tot 14 jaar. Het project is ontstaan met het idee om voor deze leerlingen culturele en maatschappelijke activiteiten toegankelijk te maken. Het draagt bij aan het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden, wederzijds begrip, integratie en het opwekken van nieuwe interesses.

Voorstelling in de Raadzaal
Kinder- en Jeugdburgemeester YoZyAsz functioneert als gastheer in de Raadzaal. Hij wordt hierbij geholpen door wethouder (Eleonora) Punt en stagiaire Marieke de Vries. Op een educatieve en zeker ook leuke manier wordt verteld wie de burgemeester is, wat de burgemeester doet, wie en wat de wethouders zijn en doen en wat de functie is van de gemeenteraad. Binnen de lessen van schooleducatie op basisscholen sluit dit project goed aan op het kerndoel uit de leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Bij de eerstejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs sluit dit project goed aan op het kerndoel ‘Nederlands en Mens en Maatschappij’. Enkele leerdoelen van dit project zijn: Hoe kan ik mijn ideeën bespreken en mijn stem laten horen als lid van een gemeenteraad en wat gebeurt er verder mee?; Wat is stemmen en hoe gaat dat in zijn werk?. De scholen ontvangen voor aanvang een lesbrief met opdrachten, voordat zij naar het stadhuis komen. De leerlingen krijgen hierdoor een actieve rol in het project. Zij spelen de rol van gemeenteraadslid en dienen hun zelfbedachte plannen in binnen de gemeenteraad in de Raadzaal. Van tevoren maken zij in de klas op school een poster met programmapunten van hun partij en verdedigen deze plannen achter de microfoon in de Raadzaal. De duur van iedere voorstelling is ongeveer 75 minuten.

Interesse gekregen om deel te nemen aan de Kinder- & Jeugdburgemeester Den Haag?
Neem dan contact op met Stichting Atrium City Hall.

Wethouder Eleonora Punt - Foto Ed GoolFoto Ed GoolKJB - Foto Ed Gool