Stichting Atrium City Hall

Stichting Atrium City Hall organiseert verschillende activiteiten in het Atrium Den Haag sinds de opening van het stadhuis in 1995. Dat doet zij op eigen initiatief, maar ook externen kunnen een evenement of tentoonstelling in het Atrium Den Haag organiseren. Samen geeft Atrium City Hall zo een breed beeld van wat er zich afspeelt in Den Haag en ver daarbuiten. Een deel van deze doelgroep is daarbij natuurlijk de jeugd. Mede dankzij de financiële ondersteuning sinds 2008 door het programmabureau Jeugd van de gemeente Den Haag vindt nog steeds met veel succes de Kinder- en Jeugdburgemeester Den Haag plaats in de Raadzaal van het stadhuis.

Doelstelling Kinder- & Jeugdburgemeester
Stichting Atrium heeft als doelstelling het ontwikkelen van culturele en maatschappelijke activiteiten, waaronder (educatieve) jeugdactiviteiten. Met de Kinder- & Jeugdburgemeester Den Haag wil de stichting kinderen met diverse achtergronden en culturen benaderen door:

• Letterlijk een voet over de drempel zetten van het stadhuis, waardoor die ‘grote’ gebouwen zodoende minder afstandelijk worden;
• Kennis laten opdoen over het reilen en zeilen in het stadhuis;
• Het stimuleren van sociale en communicatieve vaardigheden, zelfontplooiing, integratie en het opwekken van nieuwe interesses;
• Een theatervoorstelling mee laten maken;

Meer informatie over Atrium City Hall en de activiteiten in het Atrium Den Haag zijn te vinden op www.atriumcityhall.nl. Of neem contact op via info@atriumcityhall.nl.

Logo Atrium City Hall